Video editing / Montaza

 

 

Delovi biznis plana (opisni i finansijski):

Rrezime: kratak pregled poslovnog plana koji sadrži ključne informacije o poslovanju, ciljevima i strategiji.Piše se par ključnih rečenica o firmi u kojima se ističu najbitnije i najbolje stvari u poslovanju.

Opis preduzeća: detaljan opis preduzeća, uključujući delatnost, proizvode i usluge, njihov opis, karakteristike, prednosti i razlike u odnosu na konkurenciju;

Tržište: prikazati tržišna kretanja, tržišnu poziciju kompanije, kao i opis saradnje i navođenje glavnih kupaca i dobavljača kompanije (BMC – Business Canvas Model);

Vlasnička struktura i povezana lica:  prikaz vlasničke strukture i navođenje svih povezanih lica sa kojima postoji povezanost u poslovanju po osnovu zajedničkih osnivača kompanije;

Organizacija i menadžment: struktura preduzeća, informacije o ključnim članovima tima, njihove uloge i odgovornosti, prethodno iskustvo.

Konkurencija: identifikovati glavne konkurente u vidu navođenja najvećih konkurenata na tržištu, njihovih prednosti i nedostataka;

Imovina firme: prikaz imovine kompanije, osnovnih sredstava, opreme, sa detaljnim opisom kvaliteta i stanja opreme i lokacije osnovnih sredstava;

Planovi za budućnost: planirane investicije u imovinu, plan poslovanja kompanije u budućnosti kroz plasman novih proizvoda ili proširenje panude i delatnosti (SWOT).

Finansijski plan: projekcije prihoda i rashoda, bilansa stanja i uspeha, tokova novca, analiza isplativosti investicije kroz ključne finansijske pokazatelje;

Rizici: identifikacija mogućih rizika i strategije za njihovo upravljanje.

Finansiranje: koliko sredstava nedostaje za planiranu investiciju, kako će se koristiti (ukoliko se biznis plan piše za potrebe traženja kredita);

Zaključak: rezime ključnih tačaka biznis plana i koraka koji se planiraju preduzeti.