Luks M - Montažne Kuće Ivanjica

 

Najpovoljnije Montažne kuće u Srbiji

 

 

Opšti podaci montažnih kuća:


Projektovanje monzažnih kuća je izvršeno  u modularnom sistemu, sa veličinom modula 120cm i primenu prefabrikovanih sitno panelnih elemenata proizvodnje  Ivanjica. 
Uvek se vodi računa da objekat zadovoljava važeće propise, funkcionalnost i klimatske uslove III zone.
Pretpostavljen je ravan teren, sa karakteristikama zemljišta III kategorije

 

 

Građevinski radovi na montažnim kućama Ivanjica:

 

Nakon obeležavanja objekta na zadatoj lokaciji, vrši se čišćenje terena i iskop humusa u sloju d=15cm, posle čega se kopaju kanali za.temeljne trake. Temeljne trake se fundiraju na dubini od 80cm od kote terena,rade se od nabijenog betona MB15 debljine 35cm,ispod kojih se predhodno postavlja tampon nabijenog šljunka d=10cm. Sokleni zidovi se rade preko temeljnih traka od nabijenog betona MB20 u dvostranoj oplati i završavaju se arnirano-betonskim serklažima. Debljina zidova je 25cm, a visina 45 cm od kote trotoara.Između soklenih zidova  vrši se nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima do potrebne zbijenosti ivisine. Preko nabijene zemlje između soklenih zidova  postavlja se tampon šljunkad=10cm, koji služi kao podloga podnoj betonskoj ploči. Betonska ploča se radi od nabijenog betona MB 20,d=10cm. Preko  soklenih zidova i podnih ploča radi se hidroizolacija od vrućeg premaza bitumena i ter papira u slojevima 2+1 ili kondora u dve faze. U prvoj fazi (pre montaže objekta) radi se hidroizolacija u trakama širine 50cm, a u drugoj fazi ( posle montaže objekta ) na preostalu površinu
Oko objekta rade se trotoari širine 80cm d=10cm, od nabijenog betona MB20, sa istovremenom izradom cementne košuljice i diletacionoh fuga koje se zalivaju peskom i bitumenom. Ispod trotoara postavlja se tampon šljunka d=10cm.

 

 

Ostali građevinski radovi na montažnim kućama:

 

Preko podne hidroizolacije ja, postavlja se toplotna izolacija podova od stirodura d=10 cm i PVC folija. Preko folije radi se proarmirani cementni etrih d=5cm, koji služi kao podloga za podove od laminata i keramike. Kod podova od keramike estrih se radi istovremeno sa postavljanjem keramičkih pločaica. Armiranje estriha se vrši mrežastom armaturom Q131,

 

Cena montažne kuće varijanta 1 (bez zanatskih radova )

Cena montažne kuće varijanta 2  (ključ u ruke)

 

 

Izgradnja Montažne Kuće u Nišu
 

Posle mnogo izgradjenih montažnih kuća u Nišu i razgovora sa našim klijentima zaključili smo da je gradnja montažne kuće najjeftiniji način da dođete do nekretnine u Nišu.

Kada pronadjete plac izgradnju kuće prepustite nama, garantujemo da ćete biti zadovoljni.