Sudski tumač za nemački jezik

 

Sudski tumač za nemački jezik

 

Prevodjenje tekstovan sa i na nemački jezik sa overom sudskog tumača
 
Sudski tumač Zorica Rakić za nemački i engleski jezik Vam pruža usluge prevodjenja i overe prevoda sa:
 • Nemačkog na engleski
 • Engleskog na nemački
 • Srpskog na engleski i nemački
 
 

Sudski tumač Zorica Rakić za nemački i engleski jezik Vrši overu:

 • izvoda iz registara
 • svedočanstva, potvrda, diploma
 • ugovora
 • sertifikata
 • ličnih dokumenta
 • ovlašćenja i punomoćja
 • lekarskih nalaza.
 
 

Naši sudski tumači za nemački jezik će uraditi:

 
 • overu već prevedenog teksta
 • prevod sa overom sudskog tumača za
 • usmeni prevod
 • nemački jezik
 • izlazak na teren kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za nemački jezik
 • lekturu i korekturu teksta koji je na nemačkom jeziku;